výrobní programy

V rámci našeho projektu vzniká i mnoho originálních,  lukrativních výrobních programů ,

tyto podporují rozvoj regionů, zaměstanost  a soběstačnost ve všech oblastech našeho života. 

Toto know - how je k dispozici firmám,  které se do sítě zapojují. 

Podmínky přenechání know - how se řeší individuálně. 

V základě se jedná o jednorázovou podporu projektu Hej Rup! ,

dlouhodobě pak o pravidelný příspěvek z výnosu přenechaného know-how v řádu procent. 

Z těchto prostředků se financuje výhradně provoj a rozvoj projektu.

V současnosti již máme připraveny ideové záměry na výrobní programy v těchto oblastech : 

- alternativní zdroje energie 

- systémy - technologie,  pro celoroční profesionální pěstování  organických potravin, s minimálními nároky na energie

- akvaponické systémy  pro domácí / vnitřní / pěstování organických potravin 

- systémy modulárního bydlení z ekologických materiálů