sdílení

V současné  většinové společnosti je podvědomě zakotveno že cokoli potřebuješ, chceš to používat,   musíš to vlastnit. 

Prosazujeme naopak principy sdílení. 

 

- sdílení aut 

- spolujízda 

- sdílení know - how 

- sdílení nářadí a nástrojů  / komunitou provozovaná půjčovna / 

- sdílená knihovna 

- sdílení nákladů ma rozjezd podnikání a sdílení výnosů z něho / moderní družstevníctví  /