Lokální energetická soběstačnost

Připravujeme konkrétní nástroje na zajištění co největší lokální energetické soběstačnosti regionů. 

/  připravujeme podrobnosti /  

Vytápění budov

Hledáme vždy nejdostupnější lokální zdroje obnovitelné ekologické energie, a takové řešení , které přinese pro uživatele nejen finančně dostupné palivo , ale vytvoří i nový pracovní místa. 

Navrhujeme zakládání " palivových "  družstev. 

Příklad : Biomasa

Základní linka na výrobu pelet z biomasy   / poř cena cca. 400.000,- Kč / 

Při plném výkonu dodá palivo na celou sezónu pro více než 100 domácností 

Na plný úvazek zde může pracovat až 20 osob. 

Základní kapitál tak mohou složit i členové družstva - příjemci paliva, kteří by je pak měli za bezkonkurenčně výhodnu cenu. 

Rychlá návratnost investice. 

Na automatické kotle spalující biomasu ve formě pelet se poskytují dotace. 

Příklad : klasické kotle na tuhá paliva - drtič dřevní hmoty

Stejný princip " palivovéh družstva "  daleko menší pořizvací náklady, palivo se dá použít pro všechny typy klasických kolů na tuhá paliva.