Hej Rup - pro regiony

je inovativní tvůrčí nástroj k naplnění níže uvedených principů 

  EVROPSKÉHO  KONTEXTU  UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 

První Strategie udržitelného rozvoje EU byla přijata Evropskou radou v roce 2001 v Goteborgu. Tento dokument byl doplněn v roce 2002 s ohledem na Světový summit OSN (Johannesburg, 2002), v roce 2006 pak byla přijata Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU1.

Globálním cílem obnovené strategie je zlepšení života současné generace i generací budoucích, cestou vytvoření udržitelných komunit, schopných efektivně užívat zdroje a odblokovat ekologický a sociální inovační potenciál nutný k zajištění ekonomické prosperity, ochrany životního prostředí a sociální soudržnosti.