Postup realizace

Projekt   " Hej Rup - pro regiony "  nabízí holistické - celostní řešení problémů v dané lokalitě .

Pracujeme s potenciálem daného regionu, navazujeme na tradice a probouzíme tvůrčí potenciál lidí,  kteří v něm žijí. 

Pracujeme s tématy, které jsou uvedeny v dalších záložkách této kapitoly, tyto skládáme do originálního funkčního celku dle specifik dané lokality. 

 

  • na prvním setkání zástupcům samosprávy a zástupcům aktivních občanů podrobně prezentujeme veškeré možnosti našeho konceptu podpory regionů

  • seznámíme se se situací v regionu,  společně  definujeme záměr, již v této první fázi se počítá s aktivním zapojením veřejnosti 

  • v dohodnutém termínu předložíme náš návrh směřující  k dosažení stanoveného cíle 

  • pokud je návrh přijat , domluvíme konkrétní kroky vedoucí k jeho realizaci 

  • nás interní tým funguje jako tvůrce celkového řešení, koordinátor a odborný garant projektu

  • pro realizaci jednotlivých dílčích částí projektu zapojujeme jednotlivé specialisty dle konkrétních požadavků

  • pokud je součástí řešení i investice města , obce a pod. na tuto realizační část si zadavatel vypisuje výběrové řízení dle platných předpisů

Financování :

 

  • úvodní veřejná prezentace  je zdarma , zadavatel platí pouze náklady na dopravu , na akci je dobrovolné vstupné sloužící na podporu našeho o.s. 

  • vypracování základní koncepce řešení a jeho veřejná prezentace je zdarma, zadavatel hradí pouze náklady na dopravu, dobrovolné vstupné 

  • financování naší participace na realizaci  konkrétního přijatého řešení se definuje  na základě dohody  písemnou smlouvou