Hej Rup farmy 

Pro zabezpečení lokální produkce potravin vznikají farmy organického zemědělství, které jsou zakládány ve spolupráci s lokálními samosprávami.

Prosperita je zaručena, neboť poptávka po zdravých organických potravinách je v současnosti značně vyšší než nabídka. Jejich pěstování v lokalitě prodeje umožní stanovit jejich cenu tak, aby byly dostupné všem zájemcům. 

 

Ideální je městský nebo příměstský pozemek, kterých je v každém městě mnohu hektarů nevyužívaných a jsou v majetku obce, města.

Obec poskytne na základě předloženého projektu pozemek sdružení / sociální podnik - zemědělské družstvo / za symbolickou cenu dlouhodobě k nájmu .

Na rozjezdu podniku se podílí, jeho zakladatelé – členové družstva, obec – město přispěje dle svých možností, na rozjezd je možno také čerpat granty.

 Ve světě se osvědčil způsob „komunitou podporované zemědělstí“, což jednoduše znamená, že si zákazníci předplatí před sezónou úrodu, a tím družstvu umožní pokrýt náklady na sezonní provoz, bez nutnosti toto financovat úvěrem.