Hej Rup !

Spolupráce - Radost - Prosperita 

 

 

Naše poslání : 

Šíříme know - how a technologie vedoucí k větší lokální soběstačnosti ve všech oblastech našeho života. 

Budujeme celorepublikovou síť spolupracujících subjektů za použití  principů dobrovolnosti,  vědomého bussinesu a svobody v práci. 

Propojujeme občanské aktivity s lokálními samosprávami.

Směřujeme k trvale udržitelné budoucnosti. 

Podporujeme lokální ekonomiku, rozvoj občanské společnosti, české podniky a výrobky. Přispíváme ke zvýšení zaměstnanosti v regionech. 

Pořádáme konference, workshopy , semináře.

Pomáháme rozjíždět a zviditelňovat projekty v regionech, jako konkrétní příklady smysluplných tvůrčích změn.

 

Francisco Whitaker

Brazílie

Zakladatel sociálního fóra
Spisovatel, ekonom

"My si vůbec neuvědomujeme, jakou moc má spotřebitel. Můžeme použít moc spotřebitele a změnit celou společnost. Například musíme bojkotovat ty podniky, které peníze z produkce investují do zbraní. Nebo takový koncern, který nějakou zemi zneužívá. Je to nový způsob stávky. Nikoli že stroje jsou ve stávce, nýbrž konzum je ve stávce. Spotřebitel je šéf. Podniku se nemůže stát nic horšího, než že nic neprodá. To je moc spotřebitele

 

 startujeme 

 Hej Rup! - pro regiony 

Projekt   " Hej Rup - pro regiony "  nabízí holistické - celostní řešení problémů v dané lokalitě .

Pracujeme s potenciálem daného regionu, navazujeme na tradice a probouzíme tvůrčí potenciál lidí,  kteří v něm žijí.

 

 

Revoluce kulturně kreativních

Pro bližší seznámení s princpy, na kterých stavíme naší činnost , doporučujeme shlédnout tento inspirativní dokument. 

Dokument pojednává o takzvané "nové kultuře", kterou její členové nazývají "probuzená společnost". V době vzniku tohoto dokumentu bylo zaznamenáno přibližně 200 miliónů lidí sdílících podobné myšlenky. Tito takzvaní "kulturní kreativci" se vyznačují celostním vnímáním světa, což jim umožňuje vnímat jeho energii a kolektivní vědomí a navazovat kontakty skrze toto společné vědomí a nikoliv přímo. Otevírají se zde témata typu duchovní růst, komunity, politika zdola, ekodomy a ekofarmy, přírodní medicína, změna životního stylu, vytváření vlastní měny, zelené banky...atd.

Podporují nás: